Adverteren op Culinairezaken.nl
Voorwaarden


1)
Culinairezaken.nl accepteert uitsluitend halfbanners en fullbanners die aan de volgende eisen voldoen :

Type Grootte in pixels Grootte in Kilobytes
     
Halfbanner 234 breed * 60 hoog 14
Fullbanner 468 breed x 60 hoog 20
     
Indien u niet zelf de beschikking heeft over een banner kunnen wij een banner voor u laten ontwikkelen. Ontwikkelkosten vanaf EUR 170,-. U kunt dat bij uw bestelling opgeven. De ontwikkelde banner wordt uw eigendom en wordt vóór plaatsing ter goedkeuring aangeboden.


2) Alle tarieven gelden voor één banner, één ingrediëntklasse en één zoekwoord. U kunt uiteraard meerdere banners laten plaatsen. Eventueel kunt u dezelfde banner aan meerdere Ingrediëntklassen (type 03) of Zoekwoorden (type 04) koppelen, maar uiteraard betaalt u hiervoor opnieuw het verschuldigde tarief.

3) Een overeenkomst wordt altijd aangegeven voor een volledige advertentieperiode (1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden of 12 maanden). Indien de opdrachtgever de opdracht tot adverteren tussentijds wil beëindigen is toch het volledige tarief verschuldigd.

4) Banners worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht op de website opgenomen. De eerste dag van plaatsen geldt als de eerste dag van de gewenste periode.

5) De factuur wordt verzonden naar het opgegeven factuuradres. Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan.

6) Bij de voorkeurbanners Ingrediëntklassen (type 03) en Zoekwoorden (type 04) kan een conclict ontstaan indien een pagina meerdere Ingrediëntklassen of meerdere Zoekwoorden bevat. In dat geval zorgt onze programmatuur voor een zo eerlijk mogelijke verdeling. In ieder geval gaat een voorkeurbanner van Ingrediëntklassen altijd voor op een banner voor Zoekwoorden.

7) Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor storingen door overmacht (zoals stroomuitval of technische storingen op het internet).

8) Aan het einde van elke maand worden de statistische gegevens over bannerviews opgesteld en per e-mail aan de opdrachtgevers verzonden. Hiervoor dient bij de opdrachtverstrekking een e-mailadres te worden opgegeven.


<algemeen> <tarieven> <voorwaarden> <bestellen> <Info Aanvragen>